Tilmelding til projekter og kurser, bestilling af undervisningsmateriale, kirkebesøg eller gæstelærerbesøg sker ved henvendelse til:

 

Konsulent Christine Clayton

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti

Silovej 8

9900 Frederikshavn

Træffetid: Efter aftale eller på mobil: 60699036


Årsplan 2016-17

Se hvilke undervisningstilbud, lærerkurser og teateroplevelser Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti kan tilbyde i skoleåret 16/17:

 

 

NYE PRØVEFORMER I KRISTENDOMSKUNDSKAB

 

Så er det offentliggjort, at der indføres nye prøveformer i skolen -

herunder også i kristendomsfaget, hvor ministeriet har prioriteret

synopseprøven og kombineret den med en fællesfaglig prøve med historie

og samfundsfag. Se nedenstående link.

 

uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Nov/141128-Bred-politisk-opbakning-til-modernisering-af-folkeskolens-proever

 

 

 

FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FREDERIKSHAVN PROVSTI


Den folkekirkelige skoletjeneste i Frederikshavn har til formål på den enkelte skoles præmisser at styrke kontakt og samarbejde mellem folkekirken og først og fremmest skoler og uddannelsesinstitutioner.

Kirken går således ind i de sammenhænge, hvor skolen finder det relevant. Det er en tjeneste som kirken tilbyder skolen.

 

Samarbejdet bygger på den danske folkeskoles formålsparagraf 1, der blandt andet siger, at eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, herunder kristendommen, samt paragraf 6, der fastslår, at kristendomsundervisningens centrale indhold er den evangelsk-lutherske kirke.

Når folkekirkens Skoletjeneste henvender sig til skolerne med tilbud om inpiration til undervisningen, undervisningsmateriale, gæstelærerbesøg m.v, er der tale om et tilbud på skolens præmisser med det formål at højne det faglige og pædagoiske niveau i kristendomsundervisningen. De tilbudte projekter/undervisningsforløb er gratis og kan dels indpasses i den daglige undervisning, dels anvendes på temadage og i projektuger. Alle undervisningsmaterialer er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets bestemmelser i Fælles Mål 2009.

Christine Clayton

Tilmelding til projekter og kurser, bestilling af undervisningsmateriale, kirkebesøg eller gæstelærerbesøg sker ved henvendelse til:

 

Konsulent Christine Clayton

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti

Silovej 8

9900 Frederikshavn

 

Træffetid:

Tlf. 60699036

 

 

AKTUELT

Nu behøver dine elever ikke komme med bus for at se på kirker og deres indretning.Læs mere