LINKS

 

www.folkekirken.dk

Her findes oplysninger om bl.a.

Folkekirkens tro og historie

Kirkeåret

Folkekirkens organisation og

Centrale emner indenfor kristendom

 

www.aalborg.stift.dk

 

www.uvm.dk

Undervisningsministeriets hjemmeside

Her findes kristendomsfagets formål, slutmål og trinmål samt prøvebestemmelser for faget

 

www.bibelen.dk

Find tekster i bibelen eller søg på begreber eller personer

 

http://www.dendanskesalmebogonline.dk

her findes den danske salmebog med såvel nye som gamle salmer, kirkens ritualer m.v.

Forslag til salmer i forbindelse med bryllup, begravelse osv.

Det er også muligt at lytte til salmerne

 

www.skolekirke.dk

Her findes fællesprojekter udarbejdet af Folkekirkens Skoletjenester på landsplan

 

www.religion.dk

Her findes aktuelle artikler artikler. Leksikon. Beskrivelse af de store verdensreligioner m.v.

Tværreligiøse emner

 

www.kalkmalerier.dk

 

www.religionslaererforeningen.dk

Fagblad for religionslærer i folkeskolen

Indeholder aktuelle artikler og faget og dets indhold

 

www.etiskraad.dk

Her findes (gratis) undervisningsmateriale til aktuelle etiske problemstillinger

F.eks. "Mærker for livet"

 

www.emu.dk/gsk/fag/kri

"Lærernes hjemmeside". Her findes forslag til undervisningsforløb på alle klassetrin

 

http://viden.jp.dk/undervisning/sites/troenstrae

Oversigt over de tre store religioner: Jødedom, kristendom og islam

 

www.menneskeret.dk

 

AKTUELT

Nu behøver dine elever ikke komme med bus for at se på kirker og deres indretning.Læs mere