SKOLETJENESTENS FORMÅL


Den folkekirkelige skoletjeneste i Frederikshavn har til formål på den enkelte skoles præmisser at styrke kontakt og samarbejde mellem folkekirken og først og fremmest skoler og uddannelsesinstitutioner.

Kirken går således ind i de sammenhænge, hvor skolen finder det relevant. Det er en tjeneste som kirken tilbyder skolen.

 

Samarbejdet bygger på folkeskolens formålsparagraf §1, der bl.a. siger, at eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, herunder kristendommen, samt §5, der fastslår, at kristendomsundervisningens centrale indhold er den luthersk-evangeliske kirke.

 

Når folkekirkens skoletjeneste henvender sig til skolerne med tilbud om undervisningsmaterialer, gæstelærerbesøg m.v., er der således tale om et tilbud på skolens præmisser, hvilket indebærer, at der ikke er tale om forkyndelse.

 

Det betyder, at de emner, tekster m.v., der bliver tilbudt, tager udgangspunkt i kristendomsfagets overordnede formål, trin- og slutmål. 

 

Fælles Mål 2009 (www.faellesmaal.uvm.dk)

 

De tilbudte emner/projekter/undervisningsforløb kan dels indpasses i den daglige undervisning, dels anvendes på temadage eller i projektuger.

 

Det er Skole-kirke tjenestens formål at levere materiale af høj kristendomsfaglig og pædagoisk kvalitet.

 

Det er gratis for skolerne at indhente konsulentbistand, deltage i skoletjenestens kurser, deltage i projekter, modtage undervisningsmaterialer m.v.

AKTUELT

Nu behøver dine elever ikke komme med bus for at se på kirker og deres indretning.Læs mere