MATERIALER TIL INSPIRATION


Skitserne til undervisningsforløb er udarbejdet med udgangspunkt i Fælles Mål 2009 (www.faellesmaal.uvm.dk) for kristendomsfaget i folkeskolen. Flere af forløbene indbyder til tværfagligt samarbejde, ligesom der er taget hensyn til inddragelse af IT.

 

Der vil løbende blive tilføjet nye tilbud til undervisningsforløb.

 

Bemærk, at der i tilknytning til de i årsplanen anførte kurser udleveres undervisningsmateriale.

 

Ideer til materialevalg og aktiviteter i forbindelse med undervisningsforløb tilsendes de enkelte skoler, der er tilknyttet Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti ved henvendelse på:

 tlf. 21 78 20 44

 

Der er også mulighed for at aftale gæstelærerbesøg i forbindelse med gennemførelse af de enkelte undervisningsforløb.

AKTUELT

Nu behøver dine elever ikke komme med bus for at se på kirker og deres indretning.Læs mere